Duurzaam en ecologisch leven is de enige manier om onze samenleving gezond, krachtig en divers te houden. Jij kunt Velt hierbij helpen met een gift. Elke gift is welkom en belangrijk.

Dankzij jouw steun help je ons om samen werk te maken van een duurzame samenleving, waar buurtbewoners kunnen genieten van eetbare buurten, waar kinderen alles leren in een eigen schoolmoestuin en waar kwetsbare groepen leren koken met oogst(overschotten).

Image
Velt-ecotuindagen
Een gift met belastingsvoordeel

In België: giften aan Velt zijn fiscaal aftrekbaar als je op jaarbasis minstens 40 euro geeft. De belastingvermindering bedraagt 45%. Dat betekent dat je bij een gift van 40 euro slechts 22 euro betaalt.

In Nederland: Velt is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doe je een gift aan Velt, dan kun je dat bedrag aftrekken van jouw belastbaar inkomen.

Steun via een overschrijving
  • Stort het bedrag op rekeningnummer IBAN BE50 8939 4407 6918 (BIC: VDSP BE 91) op naam van Velt vzw
  • Vermeld in de mededeling 'Gift website + jouw naam en voornaam'.

Geef een gift makkelijk en veilig online

Vul hier het bedrag in dat je wenst te geven. In België (vanaf 40 euro) en in Nederland (ANBI-status) zijn giften aan Velt fiscaal aftrekbaar.
Zoals vermeld op de identiteitskaart.
Zoals vermeld op de identiteitskaart.
Straatnaam zonder huisnummer
Huisnummer zonder toevoeging

Velt gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees meer in de privacyvoorwaarden van Velt vzw.

Klik je op "Naar online betalen" dan opent de betaalservice Mollie waar je jouw betaling in alle veiligheid kan uitvoeren. Wacht na de betaling tot je automatisch terug naar deze website bent gestuurd.

Payment info
Gift werking 2022 velt.nu van [webform_submission:values:voornaam] [webform_submission:values:achternaam]

Sponsors

Ontvang de nieuwsbrief