Alles wat leeft, is sterfelijk. Leven en dood wisselen elkaar af in een nooit aflatende kringloop. We denken vaak niet graag na over het einde dat elk van ons tegemoet gaat. Toch kan je ook na jouw dood een verschil blijven betekenen in de wereld.

Met een testament of schenking kun je iets nalaten aan de wereld, zodat er ook na jouw dood nieuwe mooie dingen kunnen groeien.

Image
Ecologisch leven
Laat de ecologische droom verder leven

Neem je Velt op in jouw testament, dan zorg je ervoor dat de ecologische droom ook na jouw dood blijft leven. Aan de idealen waar je tijdens je leven naar streefde, komt geen einde. Integendeel.

Met jouw testament geef je het ecologisch vuur door aan anderen, generaties lang. Met jouw schenking zorg je ervoor dat ook na jouw dood de wereld dankzij jou een beetje beter wordt.

Vraag de gratis brochure aan

Ik wil graag de nieuwsbrief Velt Nieuws ontvangen
Velt geeft om jouw privacy. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. Door het formulier in te dienen, geef je Velt toestemming om jouw persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken om aan jouw verzoek te voldoen.

Met je nalatenschap aan Velt, hoe groot of klein ook, blijf je een wezenlijk verschil maken.

Wanneer je overweegt om, eventueel naast je dierbaren, aan Velt na te laten, maak je best een testament op. Dit kan eenvoudig via de notaris. Zo ben je zeker dat het opgestelde document correct omschrijft wie na jouw overlijden welk deel van jouw bezit of vermogen erft. Je kan dit testament overigens op elk gewenst moment weer veranderen via een notaris.

100% voor een duurzame toekomst

Goede doelen zoals Velt betalen in Vlaanderen geen erfbelasting. Dat is ook zo wanneer je bij leven een schenking aan Velt doet. Ditzelfde nultarief geldt eveneens in Nederland waar Velt ANBI-status heeft. Jouw nalatenschap komt dus voor de volle honderd procent ten goede aan Velt en er is geen erfbelasting verschuldigd.

Vragen?

Wil je graag met iemand van Velt over jouw testament of schenking praten?

Onze specialisten informeren je graag over het opnemen van Velt in jouw testament of schenking en over alles wat daarbij komt kijken. Contacteer Nina Berghmans via [email protected] of telefoon +32 3 281 74 75.

Over nalaten aan Velt

In Nederland kan je alleen bij een notaris een testament laten opstellen. Een testament door jezelf gemaakt, is in Nederland niet rechtsgeldig. Je kan je een testament laten opstellen als je 16 jaar of ouder bent. 

In België is het niet verplicht om je testament door een notaris te laten opstellen. Iedereen die gezond van geest is, niet onbekwaam verklaard is en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan zelf bepalen hoe zijn goederen na zijn of haar overlijden zullen verdeeld worden.

Er zijn wel een aantal zaken waar je op moet letten:

  • Je moet het testament volledig met de hand schrijven, dateren en handtekenen. Een testament dat getypt is, bijvoorbeeld op een computer, is niet rechtsgeldig.
  • Ook een mondeling testament is niet geldig. Je testament inspreken op een smartphone of camera is geen goed idee. Een geldig testament moet op papier staan.
  • Je kan geen volmacht geven voor het schrijven van je testament. Een testament is een strikt persoonlijk document, je moet het zelf schrijven.
  • Je kan ook geen gezamenlijk testament maken met je partner. Je mag niet samen één document ondertekenen. Wel geldig is een ‘spiegeltestament’. Je schrijft dan exact dezelfde tekst op een apart document en ondertekent dit eigenhandig.

Ook al is het niet noodzakelijk, toch is ook in België het een goed idee om je te laten begeleiden door een notaris bij de opmaak van jouw testament. De notaris zorgt ervoor dat je testament juridisch geldig is opgesteld. Zo vermijd je conflicten na je overlijden. Bovendien is in bepaalde omstandigheden een notarieel testament, opgesteld in aanwezigheid van twee getuigen, te verkiezen boven een eigenhandig geschreven testament.

Een testament is een document waarin je vastlegt wat er bij jouw overlijden moet gebeuren met je nalatenschap. 

Een legaat is een deel van jouw testament waarin je vermeldt dat je een bepaald deel van jouw vermogen (goederen, geld, aandelen, fondsen, obligaties, …) wenst na te laten aan een goed doel of aan een bepaalde persoon. In een testament kan je dus verschillende legaten opnemen en schenken aan verschillende ontvangers of legatarissen.

Jazeker. Je kan je testament op elk gewenst moment bij de notaris laten wijzigen. Het voorgaande testament komt dan te vervallen. 

Niets.

Goede doelen, zoals Velt, moeten in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 geen erfbelasting meer betalen wanneer je ons iets schenkt of nalaat via jouw testament. Dat is ook zo wanneer je bij leven een schenking aan Velt doet. Ditzelfde nultarief geldt ook in Nederland voor Velt, waar de organisatie ANBI-status heeft. Jouw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan Velt en er is geen erfbelasting verschuldigd.

Nee hoor. Jij beslist zelf welk bedrag je aan Velt wil nalaten. Elk nalatenschap, elke financiële steun is erg welkom. Want groot of klein, allemaal dragen ze bij aan de realisatie van een duurzame wereld. 

Ontvang de nieuwsbrief