Een groot deel van jouw gift aan Velt kan je terugkrijgen via de belasting.

Hoe? Dat verschilt in België en Nederland.

We lijsten hier de mogelijkheden voor je op.

In België

In België is Velt een erkend goed doel. 

Giften aan Velt zijn daardoor fiscaal aftrekbaar als je op jaarbasis minstens 40 euro geeft. De belastingvermindering bedraagt 45%. Dat betekent dat je bij een gift van 40 euro slechts 22 euro betaalt.

Je ontvangt hiervoor automatisch een fiscaal attest van Velt voor het voorgaande aanslagjaar in de loop van het eerste trimester van elk jaar. 

In Nederland

In Nederland is Velt een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Je kan een donatie aan Velt vastleggen als periodieke schenking. Op die manier mag je de volledige gift jaarlijks aftrekken van het belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van de gift of het inkomen.

Hoe werkt het?

  • Je schenkt een vast bedrag per jaar.
  • De looptijd van de schenking is minimaal vijf jaar.
  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Velt heeft hiervoor een eenvoudig formulier, dit kan je downloaden, invullen en vervolgens opsturen naar [email protected].
  • Wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens het formulier naar jou terug voor jouw administratie.

Je hoeft dit formulier niet naar de Nederlandse Belastingdienst te versturen. Je moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingsdienst jouw aangifte controleert, kan deze jou om de schriftelijke overeenkomst vragen.

Contact

Wil je meer informatie over schenken aan Velt of wil je het formulier Periodieke schenking per post toegestuurd krijgen? Neem contact met ons op via [email protected]

Voor specifieke fiscale vragen over schenken in Nederland, kan je terecht op www.belastingdienst.nl of bij de Nederlandse belastingtelefoon: 0031 800 0543.

Voor specifieke fiscale vragen over schenken in België, raadpleeg financien.belgium.be of bel naar 0032 2 572 57 57.

Sponsors

Ontvang de nieuwsbrief