Velt voert in 2022 actief campagne rond het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen of GGO’s in de landbouw. Een campagne waarbij jouw steun broodnodig is.

Dankzij de huidige Europese regelgeving rond GGO's is er een uitgebreid onderzoek naar de negatieve effecten op de biodiversiteit en gezondheid nodig vooraleer een GGO gebruikt kan worden in de landbouw. Zo’n streng onderzoek is cruciaal, anders weten we niet wat er gebeurt wanneer GGO's in de landbouw en natuur terechtkomen. Er zijn echter plannen om deze strenge regels niet meer te gaan toepassen voor nieuwe GGO-technieken.

Hiermee kunnen we onmogelijk akkoord gaan!

Onze eisen

Velt trekt samen met andere organisaties naar de Vlaamse en federale bevoegde ministers. Onze eisen zijn: 

  • Handhaaf de huidige strenge toelatingsvoorwaarden voor alle GGO’s in de landbouw, met oude of nieuwe technieken ontwikkeld.
  • Hou rekening met de economische gevolgen voor boeren en burgers die geen GGO’s wensen, zoals in de biologische landbouw. 

Help ons om een genuanceerd publiek debat te voeren over GGO's. Steun de campagne met een gift.

We hebben jouw hulp nodig in deze GGO-campagne. Het is immers van groot belang dat we onze stem luid laten horen. Het debat over GGO’s wordt al te sterk gedomineerd door goed gefinancierde, sterke lobbygroepen zoals de Bill & Melinda Gates Foundation.

 

Geef een gift veilig en makkelijk online

Vul hier het bedrag in dat je wenst te geven. In België (vanaf 40 euro) en in Nederland (ANBI-status) zijn giften aan Velt fiscaal aftrekbaar.
Zoals vermeld op de identiteitskaart.
Zoals vermeld op de identiteitskaart.
Straatnaam zonder huisnummer
Huisnummer zonder toevoeging

Velt gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees meer in de privacyvoorwaarden van Velt vzw.

Klik je op "Naar online betalen" dan opent de betaalservice Mollie waar je jouw betaling in alle veiligheid kan uitvoeren. Wacht na de betaling tot je automatisch terug naar deze website bent gestuurd.

Payment info
Gift GGO velt.nu van [webform_submission:values:voornaam] [webform_submission:values:achternaam]
Geef je liever via overschrijving?

Jouw gift voor de GGO-campagne is broodnodig.

Geef je liever via overschrijving? Dat kan! Stort je gift op rekeningnummer BE50 8939 4407 6918 (BIC : VDSP BE 91) van Velt vzw en vermeld in de mededeling "gift 1/GGO + jouw e-mailadres met /a/ ipv @".

Van harte bedankt!

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief