De Europese Commissie maakt plannen om nieuwe GGO-technieken vrij te stellen van de voorschriften van de bestaande strenge regelgeving. Hiermee kunnen we onmogelijk akkoord gaan. De bescherming van onze gezondheid, onze natuur en de rechten op vrije keuze voor zowel de consument als de boer kan zo niet meer gegarandeerd worden.

Image
mais
Wat zijn GGO's?

GGO staat voor genetisch gemodificeerd organisme. Dit wil zeggen dat op kunstmatige wijze veranderingen zijn aangebracht aan het DNA van een organisme. Dat leidt bewust of onbewust tot nieuwe eigenschappen van plant of dier. Gentechnologische technieken worden ook gebruikt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat gebeurt in een gesloten omgeving.

GGO’s die worden toegepast in de landbouw komen in een open omgeving terecht. Daar kan de teelt van een GGO-landbouwgewas leiden tot bijvoorbeeld verlaagd of verhoogd pesticidegebruik, meer of minder gebruik van kunstmeststoffen. GGO-landbouwgewassen kunnen hun nieuwe eigenschappen ook overdragen naar andere wilde kruiden en zo de biodiversiteit op een negatieve manier beïnvloeden, ongeacht de GGO-technologie waarmee ze zijn aangemaakt.

Geen GGO's nodig

Dankzij de huidige Europese regelgeving rond GGO's is er vooraf een uitgebreid onderzoek nodig om na te gaan of een GGO in de landbouw kan toegepast worden of niet. Dat moet zo blijven, ook voor nieuwe GGO-technieken die misschien wel preciezer maar daarom niet veilig zijn.

Er is een gelijkaardige strenge regelgeving nodig. Anders weten we niet wat er gaat gebeuren als GGO's in de landbouw en natuur terechtkomen. Bovendien hebben we geen GGO's nodig om onze landbouw te verduurzamen en honger uit de wereld te helpen. Agro-ecologische landbouwmethoden en de strijd tegen voedselverspilling zijn een van de vele alternatieven.

Image
graan
Strenge regels nodig

Velt wil de Belgische en Europese beleidsmakers duidelijk maken dat er ook voor nieuwe GGO's strenge regels moeten zijn. 'Alleen zo kunnen negatieve effecten op onze gezondheid en natuur voorkomen worden. En alleen zo kunnen we kiezen wat we eten.'

Waarom Velt bezwaar aantekent tegen de voorstellen van de Europese Commissie inzake nieuwe GGO-technieken?

70.000 bezwaren ingediend

In oktober konden Europese burgers bezwaar aantekenen tegen het voorstel van Europa om nieuwe genetische technieken vrij te stellen van de bestaande Europese richtlijn 2001/18.

In totaal dienden ruim 70.000 verontruste burgers over heel Europa, waaronder 3000 via Velt, een bezwaar in. Al deze bezwaren komen bij de Europese Commissie, zodat ze met onze zorgen rekening kunnen houden.

Image
veld
Steun de campagne

We hebben jou steun nodig om van de GGO-campagne een succes te maken. Met jouw gift help je de rechten van boeren en consumenten te beschermen en onze natuur te vrijwaren. 

Abonneer je op onze nieuwsbrief