Gepubliceerd op:
30.01.2023

Uit een recent onderzoek van de Duitse wetenschapper Jürgen Pietsch blijkt dat de opslag van koolstof in de bodem kooldioxide en andere klimaatschadelijke koolstofverbindingen uit de aardatmosfeer kan verwijderen. Dat is een belangrijke bijdrage aan klimaatbescherming. 

Volgens Pietsch kunnen bodems ongeveer vier keer zoveel koolstof opslaan als vegetatie en meer dan twee keer zoveel als de atmosfeer. Eerdere concepten hadden betrekking op de renaturatie en vernatting van heidevelden of landbouw. Maar tuingronden waarop groenten en fruit worden verbouwd, slaan door hun humusgehalte ongeveer vijf keer meer CO2 op dan landbouwgrond. Pietsch berekende dat alleen al in de volkstuinen van Hamburg tot 50.000 ton CO2 permanent kan worden opgeslagen.

'Dat is nog maar eens een reden om te starten met samentuinen of met ecologisch moestuinieren! Niet alleen omdat het gezellig en gezond is voor jezelf en degenen die mee mogen genieten van wat je kweekt, maar ook omdat je tuinbodem een robuust wapen tegen de klimaatopwarming vormt. Door het hogere humusgehalte slaat tuingrond zo’n 5 keer meer CO2 op dan landbouwgrond. Geweldig, toch?', aldus Carina Govaert, onze medewerker eetbare buurt.

Het volledige onderzoek lees je hier.

Image
Tuinieren
Samentuinen

Wil jij ook meedoen met een samentuin of zelf een samentuin starten? Wij helpen je graag verder. 

Onze sponsors

Ontvang onze nieuwsbrief