Een jaar lang laten we je kennismaken met verschillende helden uit de bodem. Ze zorgen voor een gezonde tuin waar planten zorgeloos kunnen groeien. En wie is er beter om de spits af te bijten dan de huisspitsmuis?

Image
spitsmuis

De huisspitsmuis (Crocidura russula) familie van onze welbekende muizen, zou je denken? Niets is minder waar. Spitsmuizen zijn insecteneters en jagen actief op allerlei kleine ongewervelden, in het bijzonder op insecten. Kenmerkend zijn hun puntige, scherpe tanden om harde pantsers van insecten en slakkenhuisjes te kraken. Muizen daarentegen behoren tot de knaagdieren. Ze knagen met hun beitelvormige bovensnijtanden voornamelijk aan plantaardig materiaal.

De huisspitsmuis is dus meer verwant met collega egel en mol dan met haar naamgenoot muis. Tijdens een toevallige ontmoeting in de tuin kun je de huisspitsmuis goed herkennen aan haar slurfvormige, spitse snuit – gelijkend op die van mol of egel. Ook de ogen zijn opmerkelijk kleiner dan de grote kraalogen van muizen.

Image
huisspitsmuis

Gezonde bodem

Huisspitsmuizen vertoeven graag op allerlei plekken, zolang die maar (half)open zijn. Je vindt ze in graslanden, weiden, bosranden en heggen, maar ook – zoals hun naam doet vermoeden – in de nabijheid van mensen. Ze vertoeven dus ook graag in tuinen, parken, stallen of kelders.

De huisspitsmuis is vooral ’s nachts actief en wisselt periodes van activiteit af met korte rustpauzes. Haar rustpauzes houdt de spitsmuis in een nest dat zich meestal onder onze voeten bevindt, in de bodem. Door haar beweging in de bodem vermengt en verplaatst ze grond, laat ze organisch materiaal achter en creëert ze reservoirs voor water en lucht. Allemaal erg belangrijk voor een gezonde bodem in je tuin.

Zegen

Bovendien houdt ze verschillende insecten en hun larven – zoals emelten, de larven van langpootmuggen –, maar ook pissebedden, slakken en wormen in toom door ze op te smullen. Zo zorgt ze voor een evenwichtig bodemvoedselweb: een zegen is voor je tuin.

Zie je een huisspitsmuis in de tuin? Prijs jezelf en je tuin dan gelukkig. Heb je ze niet en wil je ze graag lokken naar je tuin? Zorg er dan voor dat ze voldoende insecten vinden door bijvoorbeeld afgestorven stengels te laten staan in de winter. Voorzie ook voldoende nestgelegenheid zoals stapelmuurtjes, houtstapels of een composthoop.

Image
doe het zonder
Doe het zonder

Met de campagne Doe het zonder wil Velt iedereen ervan overtuigen dat tuinieren best zonder pesticiden kan.

Er zijn heel wat alternatieven voor pesticiden. En het beste alternatief? Dat is de natuur zelf natuurlijk! Nuttige dieren bijvoorbeeld, in de bodem en erboven, die jou helpen het natuurlijk evenwicht in de tuin te bewaren zodat pesticiden niet eens nodig zijn.

Sponsors

Ontvang de nieuwsbrief