Pesticiden zijn schadelijk. Voor onze gezondheid, maar ook voor de natuur. Pesticiden vervuilen de bodem, het water en de lucht. Ze maken planten, dieren én mensen ziek. Met de campagne Doe het zonder maken we mensen bewust van de gevaren van pesticiden, wijzen we het beleid op haar verantwoordelijkheid en tonen we iedereen, particulieren, professionele gebruikers en de overheid, hoe het zonder pesticiden kan.

Image
Doe het zonder

 

Ontdek meer op doehetzonder.nu

Pesticidevrije toekomst

In het kader van de Green Deal publiceerde de Europese Commissie de Farm to Fork-strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie. Daarin staat: voor 2030 het gebruik en de schadelijkheid van pesticiden halveren. Vanuit Velt voelen we ons geruggensteund door deze Europese belofte om de verstoorde relatie met de natuur te herstellen. Toch willen we die Europese doelstelling sneller gerealiseerd zien in België en Nederland.

Sinds juni 2016 voeren we actie om chemisch-synthetische pesticiden zo veel mogelijk uit de winkelrekken te weren en ecologische alternatieven aan te reiken. We hebben heel wat mensen overtuigd dat het anders kan en hebben vanuit deze veranderende bewustwording mee het beleid kunnen beïnvloeden.

Gesterkt door deze resultaten willen we met de campagne verder bouwen aan een pesticidevrije toekomst. Daarbij breiden we de bestaande doelgroepen (particulieren, verkooppunten, overheden) uit met tuinaannemers en landbouwers. Inhoudelijk focussen we ons nu ook op pesticiden in huis.

Doelgroepen

  • Particulieren: ze zijn zich bewust van de schadelijkheid van pesticiden in huis, tuin en keuken en gaan op zoek naar ecologische alternatieven.
  • Professionele gebruikers (tuinaannemers en landbouwers) en verkopers: ze geven de voorkeur aan alternatieve middelen en methoden, zodat het gebruik en de verkoop van pesticiden daalt en op termijn stopt.
  • Overheid: ze erkent de negatieve gevolgen van pesticiden en verstrengt de regels voor het gebruik ervan. Binnen haar eigen werking kiest ze voor ecologische alternatieven.

Acties

We starten in januari 2021 en voeren campagne tot eind 2025.

  • We reiken alternatieven aan die tonen hoe het zonder pesticiden kan, door te informeren en goede voorbeelden te geven.
  • We vergaren kennis en feiten over neveneffecten van pesticiden, onder andere via nieuwe vormen van actieonderzoek (cf. mystery shopping, burgeronderzoek).
  • We zetten samenwerkingen op met bedrijven, organisaties en overheden die het gebruik van pesticiden willen reduceren.
  • We nemen een actieve rol op in beleidsorganen in België en Nederland.

Ontdek meer op doehetzonder.nu

Ontvang onze nieuwsbrief