Sinds eind vorig jaar mag je in België als particulier geen synthetische onkruidverdelgers meer kopen. Die federale wet kwam er nadat Vlaanderen eerder het gebruik van producten met glyfosaat verbood. Toch vind je in de winkelrekken dit voorjaar in het schap met de onkruidverdelgers bussen RoundUp. Kan dit wel?

‘We krijgen inderdaad heel wat verontrustende vragen bij Velt over de aanwezigheid van RoundUp in de tuincentra’, zegt Geert Gommers van Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. ‘En ik vind het inderdaad ook stuitend om te zien dat dit zomaar kan. RoundUp was tot eind vorig jaar de merknaam van een herbicide op basis van de actieve stof glyfosaat. Sinds eind vorig jaar is het verboden om dit te verkopen aan particulieren. Als je de kleine lettertjes van de nieuwe verpakkingen leest, zie je echter dat de actieve stof van de nieuwe RoundUp niet meer glyfosaat, maar wel pelargonzuur is.’

Wat is pelargonzuur?

‘Pelargonzuur is een natuurlijk middel. Op zich is dat positief’, zegt Geert Gommers, pesticidespecialist bij Velt. ‘Het product verzuurt de bodem echter en daarom vermeldt de erkenningsakte van verschillende producten voor de particulier op basis van pelargonzuur dat je minimaal tien meter afstand moet houden van oppervlaktewaters. Dat betekent tien meter afstand van een afvoerputje van je terras, van een afvoergoot aan je oprit, van het rioolputje of van een beek. In de praktijk is dat weinig realistisch, want er ligt bijna altijd een afvoerplaats naar oppervlaktewater naast een verharding. Daarom raadt Velt het gebruik van producten op basis van pelargonzuur af.’

Grondwettelijk hof

De pesticidesector blijft een achterhoedegevecht voeren om pesticiden en glyfosaat aan te prijzen voor iedereen, terwijl deze producten bij wet verboden zijn in België. Phytofar, de beroepsfederatie van de pesticidesector, probeert dit verbod via alle wegen terug te draaien. Het Grondwettelijk hof van België stelt in een arrest van 28 februari dat eenduidigheid tussen Vlaamse en federale wetten nodig is. ‘Dan met uitroeptekens verklaren dat het gebruiksverbod voor particulieren ongewenst is, is voor ons een brug te ver’, legt Geert Gommers uit. ‘Je kunt uit het arrest net zo goed afleiden dat de regio’s onvoldoende instrumenten hebben om mens en milieu te behoeden voor neveneffecten van pesticiden.’

Alternatieven

‘Helaas voor de pesticidesector komen we steeds op hetzelfde punt uit: een ecologisch herbicide bestaat niet. Voor het voorkomen en in toom houden zijn er wel heel wat alternatieven, maar dat zijn geen middeltjes die je in een flacon verkoopt in een tuincentrum. Het zou van een milieuvriendelijke aanpak getuigen als Phytofar en fabrikanten deze houding overnemen. Maar dat lijkt nog niet voor morgen te zijn, het blijft vooral business as usual.’

Velt bundelt de alternatieven in de brochure Tuinieren zonder pesticiden. Klik hier om de brochure te bekijken.