De Europese erkenning van glyfosaat, ‘s werelds meest gebruikte onkruidverdelger, loopt af op 15 december 2022. Elke lidstaat moet tegen dan beslissen of het vóór of tegen een verlenging van het gebruik van glyfosaat is. Heel wat studies tonen echter de schadelijkheid van deze stof voor het milieu aan. Bovendien is glyfosaat potentieel kankerverwekkend voor mensen.

Onze bevoegde ministers moeten beslissen. Overtuig hen, samen met Velt, om tegen een verlenging te stemmen. Dat kan heel eenvoudig via (een automatische) e-mail via onze campagnewebsite www.doehetzonder.nu. Al meer dan 6000 verontruste burgers hebben een e-mail verstuurd.

vraag de minister(s) om nee te stemmen tegen glyfosaat

Waarom mag een verlenging van glyfosaat er niet komen?

  • Al in 2015 werd glyfosaat beoordeeld als potentieel kankerverwekkend voor mensen. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) kwam tot deze conclusie na het raadplegen van meer dan duizend studies.
  • Glyfosaat is schadelijk voor bijen en andere bestuivers en organismen die in het water leven.
  • Glyfosaat is niet selectief. Het vernietigt alle planten die bespoten worden. Als glyfosaat op akkervelden wordt gebruikt, sterven ook naburige planten af door de pesticidenevel.
  • De beoordelingsprocedure van glyfosaat kwam al vaak onder vuur. Zo worden bijvoorbeeld heel wat wetenschappelijke studies die de schadelijkheid aantonen niet in rekening gebracht.
  • Waarom glyfosaat gebruiken? Heel wat tuineigenaars, ecologische hoveniers, beheerders van openbaar groen en biologische landbouwers tonen dagelijks dat het zonder kan.

vraag de minister(s) om nee te stemmen tegen glyfosaat

Image
Glyfosaat tractor
Geef een gift voor de campagne

Met jouw steun kunnen we de campagne tegen glyfosaat extra kracht bijzetten. Geef een gift en help ons een beleidsexpert aan te werven.

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief