Hoe geef ik mijn rijksregisternummer door om te genieten van belastingsaftrek bij giften (België)?

Om in België een attest voor belastingaftrek voor giften - van minstens € 40 op jaarbasis - te kunnen uitreiken, is Velt sinds 1 januari 2024 wettelijk verplicht om voortaan het rijksregisternummer of Nationaal Nummer (NN) toe te voegen aan de fiche voor de belastingdienst. Deze nieuwe regelgeving geldt voor alle goede doelen in België en geldt voor alle giften (dus niet voor het lidgeld). 

Je kan ons jouw rijksregisternummer steeds meedelen. Dit kan eenvoudig via e-mail naar [email protected] (bezorg ons naam, adresgegevens en rijksregisternummer van de schenker). Wij vullen de gegevens dan aan in ons databestand. Doe he een gift in naam van een bedrijf, dan kan je het nummer doorgeven van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via [email protected]

Geef je een gift online, dan heb je daar de mogelijkheid om jouw rijksregisternummer in te vullen  

Velt gaat bij de verwerking van deze persoonsgegevens zoals steeds zorgvuldig te werk met respect voor de wet op de Bescherming van de persoonsgegevens (GDPR of AVG). 

Dankzij jouw rijksregisternummer kan de fiscus jouw belastingvoordeel correcter toewijzen en vooraf invullen op jouw belastingaangifte binnen Tax-on-web. Zo loop je geen enkel belastingsvoordeel mis, iets waartoe Velt natuurlijk graag bijdraagt. 

Ontvang onze nieuwsbrief