De bodem van je moes- en siertuin verdient veel aandacht omdat hij instaat voor de verdere carrière van je tuin. Bekijken we de bodem van dichterbij, dan kunnen we een onderscheid maken tussen mineraal en organisch materiaal en bodemleven.

  • Mineraal materiaal verschilt van streek tot streek door de ondergrond.
  • Organisch materiaal in de bodem vertelt iets over de plantengroei boven de grond

In een gezonde bodem zet het bodemleven organisch materiaal om in humus en (door vertering) in voedingsstoffen die de plant kan opnemen. Een bodem die rijk is aan organisch materiaal heeft een donkere kleur.

Mineraal materiaal

Het type bodem in je tuin hangt af van het materiaal waaruit de bodem is opgebouwd. Dit materiaal verschilt van streek tot streek. We onderscheiden klei-, leem-, zandleem- en zandbodems en het verschil zit hem in de grootte van de deeltjes.

Kleideeltjes zijn het kleinst met een grootte van minder dan 0,002 millimeter. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dichter ze stapelen en hoe compacter de bodem. Met de handpalmtest kun je eenvoudig de grondsoort van je tuin achterhalen.

Organisch materiaal

Onder organisch materiaal verstaan we het plantaardige en dierlijke materiaal op en in de bodem, zowel levend als afgestorven. Als we spreken van 'organisch materiaal toedienen', dan hebben we het over mest of compost die we aan de bodem toevoegen.

Het gehalte aan organisch materiaal bepaalt voor een groot stuk de eigenschappen van de bodem. Toegediend organisch materiaal wordt deels omgezet in voedingsstoffen voor de planten en deels in humus. Dit humus houdt de bodemdeeltjes bij elkaar.

Bodemleven

Een plant die groeit haalt zijn voedingsstoffen uit de lucht en bodem. De bodem staat deze voedingsstoffen af en dat moet weer bijgevuld worden. In een gesloten kringloop zoals de natuur sterft de plant af en vergaat hij ter plekke. Een nieuwe plant vindt leven in dit materiaal.

Dit proces bootsen we na in de moestuin en noemen we compostering. De deelnemers aan dit proces noemen we het bodemleven. De moestuinbodem is dichtbevolkt met onder meer bacteriën, insecten en schimmels en allemaal dragen ze hun steentje bij tot de omzetting van plantenresten, organisch afval tot humus.

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief