De impact van voedsel op het klimaat is groot. Voedselproductie en consumptie zijn samen verantwoordelijk voor 1/3 van de door de mens geproduceerde broeikasgassen. Voedselimport kost energie en speelt een belangrijke rol in de nijpende waterproblematiek. Daarom draagt het produceren en kopen van lokaal en seizoensgebonden voedsel een stevig steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van een regio.

Image
Logo Voedselrijk

 
Het project Voedselrijk rolt zich uit over de regio Zuid-West-Vlaanderen, rond de steden Kortrijk, Harelbeke en Menen en de gemeenten Avelgem, Lendelede en Zwevegem. In deze regio merken we, net als in andere regio’s, dat meer en meer inwoners interesse hebben in duurzame en lokale voeding. Toch zijn burgers zich niet altijd bewust van de initiatieven die zich in hun buurt ontplooien.

Daarom stellen Velt en de partners van Voedselrijk zich tot doel om alle initiatieven of voedselspillen te inventariseren op een voedselkaart. Denk aan voedselteams, buurderijen, hoeveverkoop, samentuinen, gezamenlijke kooksessies enzovoort. Sleutelwoorden zijn duurzaam, lokaal en samen. Op de website www.voedselrijk.be vind je interessant nieuws rond korte keten, duurzame voeding en activiteiten in de regio. Tegelijkertijd richten we een voedselplatform op met vertegenwoordigers uit de hele voedselketen om het voedselplan bij te sturen en te voeden.

Meer info

www.voedselrijk.be

Image
Fruit plukken
Meer over eetbare buurten

Voedselrijk is een van de eetbare buurt-projecten. In een eetbare buurt gaan mensen samen koken, moestuinieren, zorgen voor kippen, fruit en ander plukbaar lekkers. Bewoners, vrijwilligers, landbouwers, scholen, zorginstellingen en gemeenten vinden er elkaar en werken samen aan een warme, gezonde buurt voor iedereen.

Een eetbare buurt starten?

Iedereen, burgers, organisaties en lokale besturen, kan een eetbare buurt starten zoals Voedselrijk. Ontdek de mogelijkheden.  

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief