Gepubliceerd op:
16.02.2022

Tientallen vrijwilligers hebben 1500 streekeigen bomen en struiken geplant in Schelle. De kiem voor dit voedselbos werd gelegd in het najaar van 2021 toen Velt, Gemeente Schelle en de provincie Antwerpen een samenwerkingsverband startten onder de naam 'Voedsel + Dorp'. Het resultaat wordt een eetbare bosrand die bijdraagt aan de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en sociale cohesie in Schelle.

Streekeigen voedselbosrand

Image
Aanplant voedselbosrand Schelle
Foto: Yannick Verbesselt

Nadat gemeente Schelle een perceel aankocht konden inwoners van Schelle onder begeleiding van Velt aan de slag met de keuzewijzer Eetbaar Groen van de Universiteit Antwerpen en de Provincie Antwerpen. De groep besliste in de eerste plaats wat deze plek zou moeten betekenen voor de gemeente. Het werd 'Een sociale, duurzame en toegankelijke ontmoetingsplek, waar je kunt delen en leren van mekaar en die de Schelse open ruimte vrijwaart met een unieke ecologische en lekkere invulling.' Zo werd ook een verlanglijstje van bomen en struiken opgesteld:

  • Streekeigen soorten in de houtwal
  • Kastanje en notelaars aan de noordkant  
  • Hoogstamfruit aan de oostkant
  • Kleinere specifieke voedselbosbomen (appelbes, krent, pawpaw, olijfwilg) in het midden
  • Druivelaars, kleinfruit, vergeten groenten en bloemenweide in de zuidelijke helft.

Zo ontstaat een op het zuidwesten gerichte voedselbosrand die maximaal het licht en de warmte van de zon opvangt. Rond heel het terrein zijn heel wat soorten aangeplant zoals veldesdoorn, haagbeuk, hazelaar, beuk, gele kornoelje en Gelderse roos. Deze vormen een houtwal van ruim 300 meter lang en 4 tot 8 meter breed.

Winst voor mens en natuur

De nieuwe eetbare houtwal zal een boost geven aan de biodiversiteit. Talrijke bijen, vlinders, vogels en zoogdieren zullen ervan kunnen eten. Die biodiversiteit komt het natuurlijke evenwicht ten goede: veel zangvogels en nuttige insecten helpen om de oogst gezond te houden. In de loop van de lente en zomer wordt het terrein verder ingericht met onder andere een bloemenweide, kruidenperk en zitbanken. De houtwal zal hiervoor beschutting bieden als natuurlijk windscherm. Volgende winter wordt gewerkt aan nog meer variatie: dan komen er fruitbomen, druivelaars, notelaars en kastanjebomen.

'Het mooie aan Voedsel+Dorp in Schelle is dat er door voedselproductie op basis van agro-ecologie een ecologisch diverse voedselbosrand zal ontstaan waar inwoners kunnen samenwerken aan een duurzame buurt.' - Stijn Overloop (Directeur Velt)

Zalige vibe

Carina Govaert, medewerker Eetbare Buurt bij Velt, is dolenthousiast. 'Wat een zalige vibe was het daar in Schelle, met al die generaties, samen in de zon en modder aan de slag. En ook echt mooi teamwerk met alle vrijwilligers, met Velt Zuid-Antwerpen, Natuurpunt, gemeente, provincie. Hier in Schelle kun je het perfecte voorbeeld bewonderen van wat een Eetbare Buurt voor de samenleving kan betekenen. We hopen dat vele gemeenten dit voorbeeld gaan volgen.'

Ook Jan Vannoppen, medewerker Ecologische Voedselproductie bi Velt, is ook heel tevreden: 'Dit project startte in het coronajaar 2021. Toch kregen we het ontwerp klaar en zijn nu de eerste bomen geplant. Het is een teken van actiebereidheid en dynamiek hier in Schelle. Laten we op dat elan verder gaan!'

Vanuit Velt willen we dan ook een speciale dank uitspreken voor de vrijwilligers van de Schelse Voedsel+Dorp-werkgroep, Velt Zuid-Antwerpen, de lokale Natuurpuntafdeling, het gemeentebestuur en de provincie Antwerpen. Op maandag 7 maart komt de werkgroep opnieuw bijeen om de praktische organisatie te bespreken. Extra denkers en doeners zijn nog steeds heel welkom! Meld je aan met een mailtje naar [email protected].

 

Bekijk meer foto's van het plantmoment

Ontvang de nieuwsbrief