Velt Zuid West Pajottenland

Tuinieren
Leven
Wie zijn we?

Velt Zuid-West-Pajottenland is één van die meer dan 100 bruisende lokale afdelingen.
We organiseren voordrachten, cursussen, uitstappen, wandelingen,... met als onderwerp de ecologische moestuin, siertuin, ecologisch koken en consumeren.

Kiezen voor ecologisch is kiezen voor preventie, bodemvruchtbaarheid en natuurlijk evenwicht.

We hebben vooral aandacht voor de samenhang tussen plant, dier, mens en omgeving. Oog voor vruchtwisseling, gebruik van groenbemesters en organische bemesting zijn typische keuzes. Onkruidbestrijding gebeurt of mechanisch of manueel.

Gebruik van zaadvaste rassen, resistente rassen, biodiversiteit, ecologische voetafdruk, weren van ggo’s, koesterburen, het hoort er allemaal bij. We kiezen voor een eco-actief leven en maken Velt tot een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten ook via een plaatselijke nieuwsbrief en een samentuin.

Activiteiten van Velt Zuid West Pajottenland
Herne
-
Gooik
-
Herne
-
Gooik
-
Herne
-
Gooik
-
Herne
-
Onze contactgegevens
1755
Gooik
Vlaams-Brabant
België
Type groep
Afdeling

Abonneer je op onze nieuwsbrief