Autobanden worden voor verschillende doeleinden in de tuin gebruikt: als bak om groenten in te kweken of als speeltoestel voor kinderen. Maar je vermijdt ze best in jouw tuin, want ze scheiden giftige stoffen af.

Een aantal bronnen die de eventuele gezondheidsrisico's aanhalen:

  • Milieurapport Vlaanderen: 'Zware metalen kunnen bij hogere concentraties toxisch zijn. Naast uitlaatemissies zijn er ook niet-uitlaatemissies van zware metalen, door slijtage van banden, remmen en bovenleidingen (wegverkeer en spoor)'
     
  • Securiton: 'Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat - naast de aanwezigheid van de PAK's - de korrels van afgedankte autobanden ook zware metalen (zoals zink) in een onaanvaardbare mate uitlogen naar het milieu. Met name naar de lucht en het grondwater.'

  • Klasse: 'Elk speelgoedje dat we kopen of waar onze kinderen in aanraking mee komen wordt uitgebreid getest. Maar kleuters die spelen met oude, versleten autobanden, daar maakt niemand zich zorgen over? In autobanden zitten zware metalen (zink, cadmium en lood), zwarte koolstof, zwavel, para-phenylenediamine (allergieinducerende stof), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), vluchtige stoffen te vergelijken met bepaalde petroleumfracties (dus giftig) die vrijkomen wanneer kinderen bij warm weer spelen. Het is bewezen dat die stoffen schadelijk zijn. Professor Jan Tytgat en de Kankerlijn zeggen dat we voorzichtig moeten zijn met autobanden als speelgoed. Ook preventie-adviseurs nemen autobanden uit voorzorg weg. Waarom blijven ze dan liggen op onze speelplaatsen?'

Bovenstaande bronnen wijzen op de aan- of afwezigheid van zware metalen, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), weekmakers en eventuele andere schadelijke stoffen in gerecycleerde autobanden of delen daarvan. De meeste bronnen melden dat deze schadelijke stoffen in verontrustende mate vrijkomen, andere (met name een producent van gerecycleerde bandenkorrels) beweren juist dat dit een heel veilig materiaal is.

Hanteer alvast het voorzichtigheidsprincipe en weer autobanden uit jouw moestuin of speeltuin.

Image
Velt-samentuin Koudenborm
Activiteiten

De Velt-groepen organiseren heel wat workshops, lezingen en andere activiteiten over koken, tuinieren en meer. We verzamelen ze voor jou in een handige activiteitenkalender met kaart.

Image
Zaaien
Vraag het de expert (exclusief voor leden)

Heb je nog een vraag over dit thema en ben je lid van Velt? Dan kun je te rade gaan bij een van de Velt-experten.

Image
Veelgestelde vragen

Leden van Velt weten meer

Voor kennis en praktische tips over ecologisch tuinieren en koken moet je bij Velt zijn.

Geniet van deze schat aan informatie.

Word lid van Velt

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief