Samentuin ter Meulen

Tuinieren
Koken
Eetbare buurt
Wie zijn we?

Welkom in onze samentuin!  Onze samentuin is vooral een plaats waar we samen willen tuinieren. Tijdens het tuinieren willen we van elkaar dingen leren en ideeën uitwisselen. De samentuin kadert in een ruimer project van Hof Ter Meulen dat de klemtoon legt op een landbouw voor de toekomst met zorg voor mens, dier en omgeving. Zo wil ook de samentuin een verbindende rol spelen en bijdragen tot de versterking van het lokale sociale weefsel. De samentuin zal niet enkel oog hebben voor de voedselproductie en - consumptie met o.m. lessen ecologisch tuinieren en culinaire workshops, maar ook deelnemen aan lokale activiteiten zoals boerenmarkten. Bovendien willen we onze eigen tuinoverschotten graag delen met andere mensen.

Onze tuin ligt achter de hoevegebouwen van ´Hof Ter Meulen´ in de Ter Bieststraat 7, in De Haan.

Activiteiten van Samentuin ter Meulen
De Haan
-
Onze contactgegevens
8420
De Haan
West-Vlaanderen
België
Type groep
Samentuin
Eetbare buurt

Ontvang de nieuwsbrief