Velt biedt sinds 2006 advies en ondersteuning aan personen of besturen die een samentuin willen oprichten. Deze begeleiding op maat van jouw samentuin is betalend.

Je kan een samenwerking aangaan met Velt voor begeleiding bij diverse aspecten van de werking van een samentuin:

  • Advies bij opstart
  • Onderzoek van het perceel
  • Advies voor de inrichting
  • Begeleiding van de tuiniers
  • Nazorg voor de tuiniers
Image
Samentuin
Advies bij opstart

Op een bepaald ogenblik ontstaat het idee om een samentuin te starten. Mensen komen samen en ideeën worden geconcretiseerd. Op zulke ogenblikken is de inbreng van een ervaringsdeskundige nuttig. Zo kunnen nieuwe initiatiefnemers leren uit ervaringen elders.

Velt biedt de infosessie ‘Hoe een samentuin starten?’ aan. De doelgroep voor deze sessie is divers: een groep geïnteresseerde buurtbewoners, een gemeente, een organisatie, de eigenaar van een stuk grond…

Onderzoek van het perceel

Van zodra het perceel voor de samentuin bekend is, kan er concreet worden gestart. Maar voor de mensen beginnen te tuinieren, is het wenselijk om de geschiktheid van het perceel na te gaan.

Velt onderzoekt de lichtinval en gaat de geschiktheid van de bodem na, zowel wat betreft eventuele bronnen van vervuiling als bemesting. Met het ecologische bemestingsadvies kun je aan de slag om de bodemvruchtbaarheid op peil te brengen.

Image
compostbak
Advies voor inrichting

Is het perceel geschikt om te tuinieren, dan kun je het ontwerp van de samentuin maken. Dit gebeurt in samenspraak met de tuiniers. In sommige tuinen wordt alles gemeenschappelijk onderhouden, anderen delen de tuin op in individuele percelen en spreken af om de gezamenlijke infrastructuur samen te onderhouden.

In beide gevallen is er altijd een vorm van samenwerking en goede afspraken tussen de tuiniers. Velt maakt op maat een advies voor de inrichting van de samentuin, afgestemd op de verwachtingen van de tuiniers.

Begeleiding van de tuiniers

De samenstelling van een groep tuiniers varieert sterk. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, gezinssituatie, beperkingen of bijzondere talenten. Mensen met tuinervaring en beginners krijgen een plek. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk: ze willen tuinieren. En dat geeft des te meer voldoening als het lukt. Maar hoe moet je zaaien en hoe hou je de vervelende bladluizen in toom? Samen ecologisch leren tuinieren biedt daar een antwoord op.

Tegelijkertijd leert de groep tuiniers zichzelf organiseren om tot een gedeeld ownership te komen: samen een afsprakennota opstellen, de organisatie van gemeenschappelijke taken, de feestelijke opening van de tuin etc. Velt heeft voor de begeleiding van de tuiniers een divers aanbod. In overleg met initiatiefnemers wordt een aanpak op maat – kort of meerdaags, al of niet gespreid in de tijd – uitgewerkt.

Dit aanbod voor de tuiniers omvat:

  • Een basiscursus ecologisch tuinieren, 4 sessies, meestal ’s winters ter voorbereiding van het komende teeltseizoen;
  • Een intensieve praktijkbegeleiding in de tuin tijdens het eerste jaar, bijv. tweewekelijks een gezamenlijk tuinmoment, van maart tot oktober;
  • Een minder intensieve opvolging tijdens het tweede teeltseizoen, bijv. maandelijks een tuinmoment, van maart tot oktober;
  • Een helpdesk waar tuiniers met vragen terechtkunnen.
Image
Samentuin Leopoldsburg
Nazorg voor de tuiniers

 Uit de praktijk blijkt dat na twee teeltseizoenen een groep tuiniers voldoende stevig op haar benen staat om zonder begeleiding verder te kunnen. Niettemin willen tuiniers na deze periode nog verder samen leren.

Velt voorziet de mogelijkheid voor deze samentuinen om zich als ‘werkgroep’ aan te sluiten bij Velt vzw. Zo kan de groep aan voordeeltarief Velt-lesgevers inhuren, kadervorming voor vrijwilligers bijwonen en medewerkers van Velt inschakelen voor hulp op vlak van groepsontwikkeling en ecologisch tuinieren. 

Steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel

Steden en gemeenten vinden meer informatie over het begeleidingstraject samentuin op de website van Gemeente voor de Toekomst.

Contact

Interesse in begeleiding op maat? Neem contact met ons op via [email protected]. 

Of contacteer Carina Govaert via [email protected].

Onze sponsors

Ontvang onze nieuwsbrief