In 2017 ondertekenden diverse partijen in Nederland de Green Deal ‘Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’. Ze engageerden zich om alternatieven voor pesticiden te promoten. Een jaar na ondertekening voert Velt een mystery shopping uit in 25 tuincentra. Het resultaat is ronduit bedroevend: de meeste tuincentra promoten vooral pesticiden. Velt roept op tot een meer doortastende aanpak.

Tuinbranche Nederland, de Raad Nederlandse Detailhandel en de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie ondertekenen in 2017 samen met toenmalig Staatssecretaris van Infrastructuur Milieu, mevrouw Dijksma en Minister van Economische Zaken, mijnheer Kamp, de Green Deal over pesticiden die particulieren gebruiken in de eigen tuin of in en om het huis. Een mooi initiatief!

Opdracht: pesticiden als laatste optie

De ondertekenaars engageren zich de particulier zo te informeren zodat hij eerst preventieve maatregelen neemt, dan mechanische of thermische technieken toepast en pas in laatste instantie eventueel pesticiden gebruikt. Ondertekenaars engageren zich eveneens om een verantwoord gebruik van pesticiden te propageren en om te stimuleren tot een lager gebruik van middelen. 

Screening van tuincentra

Velt ging na of de Green Deal, een jaar na ondertekening, merkbaar is in de tuincentra. Ze screende 25 tuincentra op communicatiemateriaal. Ze inventariseerde het aanbod aan tuingereedschap en noteerde het aanbod aan herbiciden. Ze checkte de aanwezigheid van een gespecialiseerde medewerker. Vervolgens legde ze aan het winkelpersoneel een onkruidprobleem voor en vroegen om advies, zowel curatief als preventief.

81% promoot meteen herbiciden

De antwoorden van het winkelpersoneel laten zich makkelijk samenvatten: in 81% van de winkels wordt meteen een herbicide aangeraden. In slechts 38% van de winkels worden alternatieven voor herbiciden geadviseerd, terwijl volgens de Green Deal deze alternatieven als eerste geadviseerd moeten worden. Slechts 65% van de medewerkers adviseert beschermende maatregelen bij het gebruik van een herbicide, ondanks de focus op veilig gebruik.

'Het is jammer dat we ook in Nederland vaststellen dat goede voornemens onvoldoende in goede praktijken worden omgezet', zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. 'Groot knelpunt is het advies aan de klant in het tuincentrum. Bijna altijd krijgt de klant ‘spuiten’ te horen wanneer hij vraagt hoe onkruid aan te pakken. Daar is nog veel milieuwinst te maken. Velt roept alle partners van de Green Deal op om dringend werk te maken van hun engagement. Het opstellen van een Green Deal is stap één, nu is het tijd voor resultaten in de praktijk.'

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief