Lang was de veldparelmoervlinder een bedreigde diersoort, maar door de inspanningen van Theo Bollen vliegen er nu weer vrolijk veldparelmoervlinders rond in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Dertig jaar geleden was dat wel anders, toen leek het er zelfs op dat de vlinder uitgestorven was. ‘In de regio waren er nog maar twee plaatsen waar die vlinder werd gezien’, aldus Theo. Hij stond dus met recht en rede op de rode lijst.’ Omdat de vlinder als het ware in Theo’s achtertuin zat, sprak het voor zich dat hij zich mee over de vlinder ging ontfermen.

Waardplant

Theo leerde dat de vlinder heel specifieke eisen stelt aan zijn leefgebied: schraal grasland, het liefst nog met de zon op het zuiden zodat het snel lekker warm wordt in het voorjaar. Maar vooral: er moet smalle weegbree groeien. ‘Smalle weegbree is de enige waardplant voor de veldparelmoervlinder. Hij legt er zijn eitjes op en het is het eerste voedsel voor de rupsen. Jammer genoeg zien veel mensen het plantje als onkruid en bestrijden ze het ook zo.'

'Dat was in het begin van onze reddingsactie een echte ramp, want er zijn zo veel mogelijke nestplaatsen verloren gegaan. Gelukkig wilden sommige mensen ook graag met ons meewerken. Met een tuineigenaar uit Gelderhorsten kwam ik overeen dat hij pas mocht maaien wanneer ik de spinselnesten had opgespoord. De zwarte rupsjes zijn in het begin piepklein. Een ongeoefend oog ziet ze nauwelijks zitten op de weegbree. Dus dan klopte ik een paaltje in de grond waar hij met zijn machine rond ging.’

Levenswerk

Op enkele plekken ging Theo zelf weegbreezaad uitstrooien. ‘En soms heb ik ook een weegbreeplantje met nest en al verplaatst. Louter en alleen om het aantal nesten te verspreiden of te redden. Ik had er wel wat voor over, ik zag het als mijn levenswerk. Dat ik snel resultaat zag, maakte al het werk meteen goed. Toen ik begon waren er misschien tien nesten, vandaag zijn er gelukkig weer honderden.’

Vroeger was het begin mei telkens bang afwachten of er vlinders zouden vliegen, nu is het altijd een blij weerzien. ‘De veldparelmoervlinder heeft zich intussen over de hele Kempen verspreid: van de mijnterrils van Beringen tot Postel. Ze vliegen nu ook letterlijk in mijn achtertuin rond, want natuurlijk heb ik zo’n weegbreeplantje inclusief rupsennest ooit ook naar mijn tuin verhuisd. Met succes. Zo ben ik elk jaar een van de eersten die ze ziet vliegen.’ (lacht)

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief