Velt vindt dat iedereen, privé of professioneel, de zekerheid moet kunnen krijgen dat de grond waarop men woont, groenten kweekt of dieren laat grazen niet vervuild is met chemische stoffen. En dat het water dat je gebruikt, vrij is van hormoonverstorende stoffen. 

Vind jij ook dat

  • de overheid bij het vergunnen en controleren van industriële bedrijven onze gezondheid, onze natuur, onze lucht en ons water moet beschermen?
  • onze regeringen industriële milieuvervuiling ambitieuzer moet aanpakken?
  • er in de toekomst PFOS-schandalen voorkomen moeten worden? 

Jij hebt een stem

Teken deze petitie en vraag aan de Vlaamse regering een ambitieuze aanpak van industriële milieuvervuiling in Vlaanderen.

Velt biedt samen met een brede coalitie van milieu-, natuur- en gezondheidsorganisaties 28 speerpunten aan voor een ambitieus Vlaams industrieel milieubeleid.

Een greep uit de speerpunten

  • Vertrek voor milieunormen altijd van de gezondheid van onze kinderen, want zij zijn het meeste kwetsbaar voor milieuvervuiling. 
  • Investeer in onderzoek naar hormoonverstorende stoffen.
  • Steun de vraag dat chemische stoffen pas verkocht mogen worden als op Europees niveau goedkeuring wordt verleend, zoals dat vandaag ook voor geneesmiddelen gebeurt.
  • Verplicht Vlaamse bedrijven die met vervuilende stoffen werken om een verzekering af te sluiten die de financiële kosten dekt voor het opruimen van milieuschade en natuurherstel.
  • Informeer de bevolking in mensentaal over milieuvergunningen en lopende milieu-onderzoeken.

De visietekst overhandigen we samen met alle handtekeningen aan de Vlaamse regering, op het moment dat de parlementaire onderzoekscommissie PFOS-PFAS haar eindrapport uitbrengt (uiterlijk 18 maart).

Image
Gezondheid en milieu voorop