Gepubliceerd op:
05.02.2024

Naar aanleiding van de boerenprotesten in België verspreidde BioForum, de sectorvereniging voor de biologische landbouw- en voedingsketen in Vlaanderen, hun visie op voeding en landbouw. Omdat het standpunt van Velt daar helemaal op aansluit, willen we die graag delen. Daarnaast is er de petitie van Boerenforum. Die vind je terug onder het artikel van Bioforum.

Niemand kon naast de vele boerenprotesten kijken van afgelopen week. BioForum was niet bij de organisatoren en stond in de frontlinie van het protest, maar de biologische landbouwsector en wij als sectororganisatie voor de biologische landbouw kwamen regelmatig aan het woord in de pers. 

Veel van de problemen die vandaag in de landbouwsector heersen, gelden ook voor biologische boeren. Ook zij hebben te kampen met oneerlijke handelsverhoudingen, te lage prijzen en een onhoudbare administratieve last.

We zijn het dan weer niet eens met de boodschap dat de Green Deal of Natuurherstelwet de kern van het probleem is zoals hier en daar werd geopperd. De klimaat- en milieuproblemen bestaan wel degelijk, en die zullen niet verdwijnen door ze te negeren. Er is vooral nood aan een duidelijke visie op hoe de landbouw er moet uitzien in de toekomst en hoe de landbouwer voor zijn producten en diensten vergoed wordt. Voor ons is het duidelijk: een beleid waarin de landbouw gestoeld is op agro-ecologische principes pakt een aantal van de huidige problemen bij de wortel aan en zorgt dat de boer hiervoor eerlijk vergoed wordt.

Die boodschap lazen of hoorden we ook bij verschillende landbouwexperts in de media, zoals landbouwsocioloog Joost Dessein (UGent) in De Morgen. “Wat ontbreekt, is een duidelijk verhaal, een visie op welke landbouw en welk voedselsysteem we willen. Dat klinkt misschien wat wollig, maar hoeft het niet te zijn. 'Met hoeveel procent willen we de vleesconsumptie en -productie verminderen tegen pakweg 2040?' 'Met hoeveel procent willen we voedselverspilling terugdringen?' Daar kan je concrete doelen aan koppelen.” 

Hopelijk heeft die boodschap ook onze politici bereikt. Als BioForum vzw zullen wij mee aan tafel schuiven als er structureel overleg rond de toekomst van de Vlaamse landbouw begint. We zijn alvast uitgenodigd om deze woensdag te komen spreken in de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement.
Image
boeren

Petitie Boerenforum

  1. Minimumprijzen voor onze producten
  2. Gelijk speelveld
  3. ALLE landbouwgronden in handen van boeren die voedsel produceren

Vind jij ook dat deze drie punten realiteit moeten zijn? Steun dan HIER de petitie van Boerenforum.

Sponsors

Ontvang de nieuwsbrief