Gepubliceerd op:
04.07.2022

Kandidaten kunnen tot en met 30 september 2022 een subsidiedossier indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. Het doel van de oproep is om meer ruimte te creëren voor mensen om samen te tuinieren, elkaar te ontmoeten en te genieten van duurzaam, zelf gekweekt voedsel. Een project kan voor 75% op Vlaamse steun rekenen, met een plafond van 20.000 euro per project. Een mooi duwtje in de rug voor nieuwe of bestaande eetbare buurten, en Velt helpt je dan ook graag op weg!

Van samentuinen tot voedselbossen

Net als in 2021 ondersteunt de oproep projecten die nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit van bestaande volkstuinen verbeteren.

Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen kunnen ook aanvragen ingediend worden voor samentuinen, warme tuinen, zorgtuinen, schoolmoestuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen. Ingediende projecten moeten in Vlaanderen liggen, buiten de centrumsteden.

Samen met Velt

Meer groen in de buurt, verse groenten en fruit van eigen kweek en sociaal contact tussen de buurtbewoners hebben een positieve invloed op het welzijn van buurtbewoners. Dat is ook de missie van Velts werking rond eetbare buurten. Wij helpen graag om zo’n plekken te creëren of verder uit te bouwen, om meer mensen samen te brengen rond zelf gekweekt voedsel en hen er maximaal van te laten genieten.

Velt kan technisch en organisatorisch advies leveren bij de opstart van jouw buurtboomgaard, voedselbos, samentuin of schoolmoestuin. We bieden zowel theoretische achtergrond als praktijkbegeleiding, of het nu om fruit, moestuinieren, voedselbosaanleg of oogstverwerking gaat.

Velt heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het opstarten en begeleiden van samentuinen, en de laatste jaren kwamen daar ook tal van buurtboomgaarden, voedselbossen en, schooltuinen bij. Daarnaast hebben we heel wat initiatiefnemers ondersteund bij het uitwerken van hun projectdossier, voor alle verschillende vormen van eetbare buurten.

Wij helpen je graag met jouw project

Wij stellen onze expertise graag ter beschikking om jouw gemeente of organisatie te helpen om je droom voor een eigen eetbare buurt waar te maken.

Enkele belangrijke praktische punten:

  • Alle informatie over de oproep en linken naar het inschrijvingsformulier, het subsidiereglement en de indieningssjablonen vind je hier: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/volkstuinoproep2022.aspx
  • Deze subsidie-oproep staat enkel open voor gemeentes, OCMWS, vzws en coöperatieve vennootschappen. Privépersonen of feitelijke verenigingen komen spijtig genoeg niet in aanmerking.
  • Geografisch beperkt de oproep zich tot Vlaanderen en zijn de centrumsteden uitgesloten.
  • Je projectdossier moet ten laatste op 30 september 2022 ingediend zijn.


Wil je graag beroep doen op Velt? Lees dan alvast de info op de website van de VLM even door, en bezorg ons wat meer informatie over je project via dit antwoordformulier voor 18 augustus. In de week van 25 augustus bekijken we alle aanvragen en laten we je weten hoe we je kunnen bijstaan. Als je voor 15 juli een vraag hebt, dan kun je ze mailen naar [email protected].

Onze sponsors

Ontvang onze nieuwsbrief