Afvalintercommunale Limburg.net heeft de voorbije jaren het afvalarm tuinieren, de verwerking van groenafval tot compost en het inperken van voedselverspilling bij haar burgers gestimuleerd. De plek bij uitstek om dit in de praktijk te brengen is in de tuin. Om deze doelstelling te realiseren, werken Velt en Limburg.net vanaf 2006 samen aan de realisatie van samentuinen op meer dan 20 locaties in het werkingsgebied van Limburg.net. De focus ligt hier op het telen van groenten en kruiden door buurtbewoners.

Sinds 2018 merken we ook dat via het oogsten van fruit of eetbare planten uit een voedselbos, een buurtboomgaard of andere plukplekken deze doelstellingen gerealiseerd worden. We merken tegelijkertijd een toenemende interesse van buurtbewoners én gemeenten om zo’n plekken te realiseren. Het Centrum Duurzaam Groen coördineert deze projecten.

Ondersteuning door Velt

Velt ondersteunt de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net (provincie Limburg + stad Diest) en haar geïnteresseerde buurtbewoners via een begeleidingstraject dat gemiddeld loopt over twee groeiseizoenen. We bieden ondersteuning 

  • bij het zoeken van tuiniers, voedselbossers of boomgaardliefhebbers
  • bij de organisatie van deze groep buurtbewoners
  • bij het onderzoek van het perceel (bodemvruchtbaarheid, risico op vervuiling)
  • bij de inrichting, de aanplant en het beheer van het perceel

Ontvang de nieuwsbrief