Een stukje gazon of kort grasland in de tuin is een heerlijke plek om te spelen, een boek te lezen of van de zon te genieten. Baby’s kunnen er leren kruipen, staan en stappen. Het is een open plaats waar veel gebeurt.

Speel met lengtes

Planten en dieren gebruiken dit groene rustpunt ook. Om zoveel mogelijk planten en dieren een kans te geven, speel je best met de lengtes van jouw gras. Waar je zit en loopt houd je het gras kort maar andere stukken kun je laten uitgroeien. Waar je om de 3 à 4 weken maait zullen nectarkampioenen zoals witte klaver floreren. Door niet elke week te maaien kun je tot wel 10 maal meer bijen aantrekken. Bovendien is langer gras beter bestand tegen droogte en hitte. Cruciaal in tijden van klimaatverandering waar intense droogteperiodes vaker voorkomen.

Andere stukken van jouw gazon of kort grasland kun je veel langer met rust laten en bijvoorbeeld maar 2 keer per jaar maaien. Heel wat planten in het gras krijgen hierdoor de kans om te gaan bloeien waardoor je een bloemengrasland of bloemenweide krijgt. Zo leg je een rijkelijk buffet aan voor allerlei belangrijke beestjes, van bijen over kevers en vlinders tot hommels. Deze insecten lokken op hun beurt tal van vogels, kikkers, egels,...

Image
Kort en lang gras
Foto: François De Heel

Ook een bollengrasland met fleurige voorjaarsbloembollen of een bloemenakker met éénjarige bloemen zijn een bloeiend alternatief voor een eentonig gazon. Biologische bloembollen kun je trouwens ieder voorjaar bestellen via de samenaankoop van Velt.

Gezond gazon

Heb je een deel gazon of kort grasland in jouw tuin? Dan houd je dit heel eenvoudig op een ecologische manier gezond.

  • De eerste vereiste voor een gazon of kort grasland is volle zon. Ligt jouw gazon in de schaduw? Overweeg dan een andere groenvorm, bijvoorbeeld een schaduwborder. Op geen enkele manier krijg je dit gazon in een goede staat. Via de plantenzoeker van Velt ontdek je welke planten er thuishoren in een schaduwborder.
  • Maaien doe je enkel tijdens het groeiseizoen van april tot november. Doe dat om de 14 dagen. Als het lange tijd erg droog is dan maai je beter niet.
  • Wil je graag meer bloemen in jouw korte gras voor bijen en andere bestuivers? Dan voer je het maaisel best af. Zo haal je voedingsstoffen weg en zorg je voor een minder voedselrijke bodem. Ook maai je best maar om 3 à 4 weken. Zo krijgen bijvoorbeeld klaver, madeliefje en brunel de kans om te gaan groeien en bloeien.
  • Wil je toch graag een groen en gesloten kort grasland? Ga dan mulchmaaien. Dat betekent dat je het maaisel laat liggen. Dat volstaat als bemesting voor je gras. In dit geval stimuleer je de grassen ten opzichte van de bloemen. Het gebruik van onkruidverdelgers is dus compleet overbodig. Meer info over hoe je zonder pesticiden tuiniert, ontdek je op de campagnewebsite www.doehetzonder.nu
  • Bekalken is nooit nodig, tenzij een bodemanalyse aantoont van wel.

Treden er toch problemen op? Neem dan volgende maatregelen:

  • Verdicht grasland beluchten: kort grasland kan verdichten door intensief gebruik (bijvoorbeeld door te voetballen). Zeker op wat zwaardere bodems of bodems die gemakkelijk dichtslibben bij natte weersomstandigheden. Je kunt er allerlei hulpmiddelen en machines voor gebruiken, maar aan een riek heb je eigenlijk genoeg. Prik op regelmatige afstand gaten in de bodem. Belangrijk is dat de gaten ongeveer spadediep zijn. Die gaten brengen zuurstof in de bodem waardoor je het bodemleven activeert. Vooral dit bodemleven houdt de grond en bijgevolg ook het gazon in goede conditie. Belucht je gazon in maart of april.
  • Verstikt grasland verticuteren: Klein organisch materiaal kan vervilten en zo een dekentje vormen. Een dunne viltlaag is geen probleem. Is de viltlaag 1 cm dik, dan kun je die verwijderen. Gebruik een stevige hark of een speciale verticuteerhark. Doe dat in het vroege najaar.

Onze sponsors

Ontvang onze nieuwsbrief