In 1962 besloten Omer Vandeursen, Jules Victor en Georges Bouvry om van hun proefveld in het Zonnebloemhof in Pittem het centrum van de vereniging Vrienden voor de Biologische Land- en Tuinbouw (VBLT) te maken. De vereniging zou in 1971 officieel opgericht worden.

Biologische landbouw

Image
Oud logo van Velt

VBLT was de eerste vereniging in Vlaanderen die de biologische landbouw bevorderde en verenigde. Begin jaren '70 heerste bij de bevolking een groot ongenoegen over de gangbare landbouwpraktijken. Dat leidde ertoe dat heel wat mensen zich aansloten bij de vereniging.

Het succesverhaal van VBLT inspireerde Omer, Jules en Georges om in 1974 de Vereniging voor Ecologische Land- en Tuinbouw (Velt) op te richten. Met Velt werd de nadruk op het ecologische aspect gelegd. Het zou net als VBLT amateur- en beroepstelers aanspreken, maar ook gezinnen die zich engageerden voor het milieu.

Veel veldwerk

In 1979 telde Velt al meer dan 8000 leden. Dankzij de financiële steun van deze leden, kon het investeren in de biologische beroepssector:

  • Velt verenigde de biologische telers (Velt-telers);
  • Velt richtte een lastenboek op, waarmee het als eerste in Vlaanderen de principes van de biologische landbouw vastlegde;
  • Velt startte met een eigen label, labo en coöperatieve (Veltco).
Image
Geschiedenis van Velt
Campagne- en promotiemateriaal van Velt doorheen de jaren

Van producent naar consument

Image
Logo van Velt

In de jaren '80 wordt Velt een socioculturele vereniging, en heeft het recht op overheidssubsidies. Dankzij deze subsidies was het in staat om zowel de biologische landbouw in Vlaanderen als haar positie daarin te versterken. Zo stond Velt aan de wieg van de oprichting van Biogarantie en BLIK in 1987.

Eind jaren '80 verlegde Velt de focus van bioproducent naar -consument. De switch naar een consumentenorganisatie was een logisch antwoord op de groeiende vraag naar belangenverdediging van consumenten. De vele voedselcrisissen eind jaren ‘90 schudden heel wat mensen wakker. Het zorgde voor een sterk toenemende belangstelling voor biologische landbouw en producten.

Vandaag is Velt uitgegroeid tot een bloeiende verenging met meer dan 22.500 leden in België en Nederland. Samen met meer dan 1000 vrijwilligers zet het zich elke dag in voor een duurzame levensstijl in huis, tuin en keuken. 

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief