In 1962 besloten Omer Vandeursen, Jules Victor en Georges Bouvry om van hun proefveld in het Zonnebloemhof in Pittem het centrum van de vereniging Vrienden voor de Biologische Land- en Tuinbouw (VBLT) te maken. Zo ontstond de eerste vereniging in
Vlaanderen die de biologische landbouw bevorderde en verenigde. De vereniging zou in
1971 officieel statuten krijgen.

Velt wordt geboren

Image
Oud logo van Velt

Begin jaren '70 heerste bij de bevolking een groot ongenoegen over de gangbare landbouwpraktijken. Gelijktijdig ontstond er een breed initiatief in de Kempen, met dezelfde inspiratie als het Zonnebloemhof. In de Kempen mobiliseerden onder meer Daniel Willaeys vele nieuwe leden en afdelingen.

Het succesverhaal van VBLT inspireerde de kern West-Vlaanderen en de kern Kempen om samen een landelijke vereniging op te richten: Vereniging voor Ecologische Land- en Tuinbouw (Velt) op te richten. Toen al bestond Velt uit 11 lokale afdelingen en 2500 leden. Het eerste Velt-secretariaat was ten huize van Daniel en Aleide in Halle-Zoersel. Eerste voorzitter was Jan Heyman. Met Velt werd de nadruk op het ecologische aspect gelegd. Het zou net als VBLT amateur- en beroepstelers aanspreken, maar ook gezinnen die zich engageerden voor het milieu.

Veel veldwerk

In 1979 telde Velt al meer dan 8000 leden. Dankzij de financiële steun van deze leden, kon het investeren in de biologische beroepssector:

  • Velt verenigde de biologische telers (Velt-telers);
  • Velt richtte een lastenboek op, waarmee het als eerste in Vlaanderen de principes van de biologische landbouw vastlegde;
  • Velt startte met een eigen label, labo en coöperatieve (Veltco).
Image
Geschiedenis van Velt
Campagne- en promotiemateriaal van Velt doorheen de jaren

Van producent naar consument

Image
Logo van Velt

In de jaren '80 wordt Velt een socioculturele vereniging, en heeft het recht op overheidssubsidies. Dankzij deze subsidies was het in staat om zowel de biologische landbouw in Vlaanderen als haar positie daarin te versterken. Zo stond Velt aan de wieg van de oprichting van Biogarantie en BLIK in 1987.

Eind jaren '80 verlegde Velt de focus van bioproducent naar -consument. De switch naar een consumentenorganisatie was een logisch antwoord op de groeiende vraag naar belangenverdediging van consumenten. De vele voedselcrisissen eind jaren ‘90 schudden heel wat mensen wakker. Het zorgde voor een sterk toenemende belangstelling voor biologische landbouw en producten.

Vandaag is Velt uitgegroeid tot een bloeiende verenging met meer dan 22.500 leden in België en Nederland. Samen met ruim 1300 vrijwilligers zet het zich elke dag in voor een duurzame levensstijl in huis, tuin en keuken. 

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief