Bewoners met groene vingers leerden er één jaar lang ‘samen’ tuinieren. Ze kregen principes aangeleerd zoals pesticidevrij tuinieren en het nut van composteren. Maar tegelijk werden er ook afspraken gemaakt en vormde zich een soort stuurgroep. Die organiseerde op regelmatige basis activiteiten: een oogstfeest, een soepbedeling, de schenking van groenten aan een sociaal buurtrestaurant, …

Na een jaar telde De Tesch al zo’n 30 tuiniers. De gemeenschappelijke tuin werd daarop aangevuld met een 26-tal kleinere perceeltjes. Opstartende tuiniers leren de kneepjes eerst op het gemeenschappelijke perceel vooraleer ze een individueel tuintje kunnen bewerken.

Adres

J. S. Bachlaan 56
3500 Hasselt
België

Omschrijving locatie

tussen de J.S. Bachlaan en de spoorweg met ingang thv de parking aan het doodlopende eind van de J.S. Bachlaan

Eetbare buurt type
samentuin
Contact
Steven Beyen
Opstartjaar
2013
Aantal tuiniers
25
Indeling
Collectieve en individuele percelen
Eetbare buurt in samenwerking met Velt

Abonneer je op onze nieuwsbrief