Samentuin Ter Meulen is een gemeenschappelijk ecologisch moestuinproject in Vlissegem (De Haan) gestart in het najaar van 2019.

Onze samentuin is vooral een plaats waar we samen willen tuinieren. Tijdens het tuinieren willen we van elkaar dingen leren en ideeën uitwisselen. De samentuin kadert in een ruimer project van Hof Ter Meulen dat de klemtoon legt op een landbouw voor de toekomst met zorg voor mens, dier en omgeving. Zo wil ook de samentuin een verbindende rol spelen en bijdragen tot de versterking van het lokale sociale weefsel. De samentuin zal niet enkel oog hebben voor de voedselproductie en - consumptie met o.m. lessen ecologisch tuinieren en culinaire workshops, maar ook deelnemen aan lokale activiteiten zoals boerenmarkten. Bovendien willen we onze eigen tuinoverschotten graag delen met andere mensen.

Onze tuin ligt achter de hoevegebouwen van ´Hof Ter Meulen´ in de Ter Bieststraat 7, in De Haan.

Adres

Ter Bieststraat 7
8420 De Haan
België

Eetbare buurt type
samentuin
Contact
Marnix Speybroeck
Opstartjaar
2019
Aantal tuiniers
14
Indeling
Individuele percelen
Groep van Velt

Ontvang de nieuwsbrief