Samen met de provincie Noord-Brabant schenken we 15.000 biologische bloembollen aan 15 verschillende initiatieven om de buurt te vergroenen. Onder hen de Algemene School Oost in Bergen op Zoom. Zij plantten samen met hun leerlingen zo’n 500 bloembollen. ‘Onze leerlingen kennen nu het belang van biologische bloembollen’, zegt Ingrid De Graaff, intern begeleider op de school.

Image
Bloemobllen planten
Foto: Tom Cornille

De Algemene School Oost heeft een hart voor groen. Zo hebben ze een groenblauw schoolplein dat fungeert als buitenlokaal. Het schoolplein is voorzien van allerlei soorten biotopen: een vlindertuin, een moestuin, een vijver,… De kinderen leren hier allerlei zaken over de natuur. Zo kunnen ze ervaren in de praktijk hoe alles groeit en bloeit.

‘We zien dat kinderen vriendelijker met elkaar omgaan in de groene ruimte’, aldus Ingrid. ‘Ook leren ze het belang van het bewust omgaan met hun leefomgeving. Toen we de oproep zagen voor het biologisch bloembolproject tekenden we meteen in. Het past namelijk helemaal in onze filosofie.’

Plezierig plantmoment

De herfst is het seizoen bij uitstek voor het planten van bloembollen. Alle 15 initiatieven die de provincie Noord-Brabant en Velt selecteerden stonden de voorbije maand te popelen om de biologische bloembollen te planten. De Algemene School Oost maakte er een fantastische plantdag van samen met de leerlingen. Ondanks de regen waren de leerlingen zeer enthousiast. ‘Het samen planten van de bloembollen in de grond zorgde voor betrokkenheid en enthousiasme’, vertelt Ingrid. ‘Door het zelf te doen en het buiten te beleven werd de opgedane kennis door de leerlingen goed onthouden.’

Waarom de school dit initiatief neemt? ‘We geloven dat hoe meer kennis we meegeven over de natuur aan de leerlingen, des te duurzamer ze op latere leeftijd gaan leven.’ De leerlingen zullen in het voorjaar het resultaat kunnen bewonderen van hun vele werk. Het is wachten tot de vele kievitsbloemen, zomerklokjes en prairielelies hun kleurrijk kopje boven de grond steken. Ook alle buurtbewoners zullen ongetwijfeld meegenieten van het kleurrijk uitzicht tijdens de groeimaanden.

Abonneer je op onze nieuwsbrief