Gepubliceerd op:
10.06.2024

De Stichting Vrienden van Velt in Nederland zorgt sinds 2016 voor de ondersteuning van Velt-groepen in Nederland. Met steeds meer leden in Nederland, groeit ook de nood om deze leden en Velt-groepen extra te ondersteunen. De Stichting Vrienden van Velt in Nederland zoekt twee nieuwe bestuurders om haar steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van Velt in Nederland op te nemen. 

Wie zoeken we?

 • We zoeken echte teamspelers in een bestuur met 5 of meer bestuurders. Er is nood aan volgende profielen:
  • Netwerker: je hebt een sterk netwerk in verenigingen en stichtingen, zodat de Stichting nieuwe ingangen heeft voor subsidies en fondsen. Nieuwe fondsen verwerven gebeurt in samenwerking met Velt vzw in België die mee projecten uitschrijft.
  • Voorzitter: je bent een sterke teamspeler en hebt een goede kennis van Velt om een voorzittersrol op te nemen van de Stichting.
 • Je bent betrokken bij Velt als lid, vrijwilliger, ZZP-er en deelt het ecologisch gedachtengoed.
 • Je bent als vrijwilliger betrokken en dat vergt minstens 3 uur per kwartaal. Meer tijdsinvestering is zeker welkom, je stuurt mee de toekomst van Velt in Nederland.

Wat bieden we?

Je krijgt een helikopterblik op de werking van Velt en je kan mee bepalen welke richting Velt uitgaat in Nederland. Jouw betrokkenheid betekent niet alleen dat je bijdraagt aan de groei van Velt in Nederland, maar ook aan een groenere wereld. Je investeert hiermee ook in het welzijn, trots en loyaliteit van alle Velt-vrijwilligers.

Velt is een vereniging zonder winstoogmerk met een bestuur, een algemene vergadering en up-to-date statuten. Een bestuurder heeft een onbezoldigd mandaat voor 4 jaar. Verplaatsingskosten (bij voorkeur met openbaar vervoer) worden vergoed. 

Meer over de Stichting Vrienden van Velt in Nederland 

 • De Stichting vergadert 4 maal per jaar en uitzonderlijk eens meer.
 • De vergaderingen gebeuren online en duren gemiddeld een uur.
 • Meer info op https://www.vriendenvanveltnederland.nl/index.html
 • De Stichting werkt nauw samen met de Belgische vzw: minstens 1 bestuurder vertegenwoordigt Velt vzw. 

Wens je meer info, neem contact op met Stijn Overloop via telefoon +32 476 41 00 15 of e-mail [email protected]

Stel je kandidaat

Interesse? Stel je kandidaat via e-mail. Stuur je reactie met motivatie vóór 28 juni aan Stijn Overloop ([email protected]), Nicolle Prins ([email protected]).

Onze sponsors

Ontvang onze nieuwsbrief