Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, en Vogelbescherming Vlaanderen roepen Vlamingen en Nederlanders op om deel te nemen aan een uniek citizen science-project. Aanleiding is de plotse hoge sterfte onder mezenjongen. We onderzoeken dode kool- en pimpelmezen, gaan na of ze residu's van pesticiden bevatten en bekijken of hun dood veroorzaakt kan zijn door de bestrijding van de buxusmot.

Iedereen onderzoeker

In 2018 kregen Velt en Vogelbescherming Vlaanderen opvallend meer meldingen van ongeruste burgers. Vooral kool- en pimpelmezen blijken plots te sterven. Mogelijk is de bestrijding van de buxusmot een oorzaak: vergiftigde rupsen zouden een doodsoorzaak kunnen zijn van jonge mezen. Dat willen Velt en Vogelbescherming Vlaanderen nu onderzoeken.

Om een goed beeld te krijgen van de omvang en de mogelijke oorzaken, roepen we iedereen op om de komende weken mezennestjes goed in de gaten te houden. Als mezen plots stoppen met het aanleveren van voedsel aan het nest, dan zijn mogelijk alle jongen gestorven. Dan is het zaak om ons dit via www.sosmezen.be te melden en de dode mezen zo snel mogelijk in te vriezen, zodat ze later onderzocht kunnen worden.

Maak je tuin vogelvriendelijk

Heb je geen mezen in je tuin? Misschien biedt je tuin te weinig schuilplaats of onvoldoende voedsel. Met de tips van Velt maak je je tuin vogelvriendelijk en kun je in de toekomst wel genieten van het fluiten en fladderen van mezen en andere vogels. Het kiezen van de juiste planten kan al wonderen doen. Bij gebrek aan geschikte nestplaatsen, kun je zelf nestkastjes hangen. Wil je ze zelf timmeren, dan vind je op de website van SOS Mezen handige plannen.


Steun dit uniek onderzoek met een gift

Jij kunt dit unieke onderzoek en de mezen steunen door middel van een gift. Elke gift is een belangrijke en welkome bijdrage. Want dankzij je steun help je Velt om samen werk te maken van een milieuvriendelijk Vlaanderen en Nederland waar geen plaats is voor pesticiden.

Geef een gift in België (fiscaal aftrekbaar)

  • Op ons rekeningnummer IBAN BE50 8939 4407 6918 (BIC : VDSP BE 91) (opgelet: nieuw rekeningnummer!) met als mededeling 'Gift SOS Mezen'.
  • Ter info: giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. Geef je bv. €40, dan betaal je eigenlijk maar €22.
Geef een gift in Nederland (niet fiscaal aftrekbaar)
  • Via ons online giftenplatform Geef.nl
  • Of op ons rekeningnummer NL19 INGB 0000 1585 64 t.n.v. Velt Nederland met als mededeling 'Gift SOS Mezen'.
  • Ter info: Velt heeft een ANBI-status. Giften aan Velt zijn dus fiscaal aftrekbaar.


Meer info over SOS Mezen en wat te doen bij het vinden van een dode kool- of pimpelmees vind je op www.sosmezen.be.