Ze zijn zo makkelijk te herkennen, de kool- en pimpelmees, met hun gele borstveren. Wie een tuin heeft, krijgt ze vast op bezoek. Andere mezen die je kunt ontmoeten als tuingast zijn de zwarte mees, staartmees of kuifmees. Prachtige vogeltjes die leven brengen in onze tuinen.

Ongewone sterfte

Maar de beestjes zijn in gevaar. Regelmatig wordt een ongewone sterfte onder de mezen gesignaleerd. Mogelijk speelt de bestrijding van de buxusmot daarin een rol. De buxus wordt vaak aangeplant, zowel in Vlaanderen als in Nederland, en dat geeft de buxusmot veel kans om tot een plaag uit te groeien. Om die plaag te beheersen, wordt vervolgens naar pesticiden gegrepen.

Help de mezen redden

Mogelijk lijden onschuldige mezen evenzeer onder het gif als de geviseerde buxusmotten. Dat wil Velt onderzoeken. Zo bouwen we voort op het onderzoek dat CLM onlangs in Nederland heeft gevoerd.

Om onze geliefde mezen te beschermen wil Velt tuineigenaars informeren. Met een preventieve aanpak en een grotere variëteit aan planten, kom je als tuineigenaar al heel ver. Daarnaast kan je curatief te werk gaan op een milieuvriendelijke manier. Die boodschap wil Velt breed verspreiden. We ontwikkelen een flyer met tips voor een vogelvriendelijke tuin. Zodat we vooral levende meesjes zien.

 
Veel tuineigenaars, dat betekent vele flyers. We verspreiden ze gratis vanaf de lente. We hebben voor deze actie 15.000 euro nodig. Dankzij eerdere giften van onze sympathisanten konden we al 10.776 euro verzamelen. We gaan nu voor de resterende 4224 euro. Wil jij ons steunen?


Doe een gift

Jij kunt de mezen steunen door middel van een gift. Elke gift – hoe klein of groot ook – is een belangrijke en welkome bijdrage. Want dankzij je steun help je Velt om samen werk te maken van een milieuvriendelijk Vlaanderen en Nederland waar geen plaats is voor pesticiden.