Opnieuw een belangrijke dag in de glyfosaat-kwestie. Het bevoegde comité van de Europese Unie besprak vandaag de verdere erkenning van glyfosaat. Het nam opnieuw geen beslissing. De tijd dringt, want op 15 december 2017 vervalt de huidige erkenning van glyfosaat, de werkende stof in heel wat veel gebruikte onkruidverdelgers.

Standing Committee, het momentum is er!

Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, betreurt dat de EU een verbod op glyfosaat voor zich uit blijft schuiven. Het momentum is er. ‘Meer dan 1,3 miljoen Europeanen vragen een ban van glyfosaat, er zijn alternatieven voor de particulier voorhanden en biologische landbouwers bewijzen al jarenlang dat glyfosaat overbodig is  voor gezonde voeding’, zegt Barbara Creemers, die voor Velt de campagne 2020pesticidevrij trekt.

Verboden op je oprit, wel nog op je bord

In de praktijk komen we in heel wat Europese lidstaten, waaronder België, ook tot gekke situaties. ‘Je mag glyfosaat als Vlaming niet gebruiken op je oprit en daar zijn we blij mee. Maar tegelijkertijd spuit de gangbare landbouwer naast je woning het onkruid op z’n akker ermee. En blijkt uit onderzoek dat heel wat levensmiddelen resten van glyfosaat bevatten. Je krijgt het via gangbare voeding gewoon mee binnen. Aan zulke situaties komt best zo snel mogelijk een einde en dan is een snelle uitfasering op Europees vlak een cruciale stap.

Wat lag er vandaag op tafel?

De Europese Commissie vroeg deze zomer een verlenging van de erkenning voor glyfosaat met 10 jaar. Hiertegen was er heel wat tegenkanting, zoals gisteren ook al in de resolutie van  het Europees Parlement bleek. Ook al is deze resolutie van het parlement niet bindend, de Commissie hield er rekening mee. Ze presenteerde vanochtend ook een nieuw voorstel op het Standing Committee for Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) voor een verlenging van 5 tot 7 jaar. Dit comité beslist over de verdere erkenning. ‘Positief is dat bevoegd minister Ducarme gisteren liet weten dat België in dit comité tegen de oorspronkelijke verlenging van 10 jaar te stemmen. Dat is nieuw, in vorige comités stemde België hier wel mee in. Nederland blijft achter zulke verlenging staan.’

Wetenschappelijke controverse

Glyfosaat is de actieve stof die voorkomt in bepaalde onkruidverdelgers, oa. Roundup. De stof is omstreden nadat een studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) glyfosaat als “waarschijnlijk kankerverwekkend” had beoordeeld. Omdat studies van Europese agentschappen geen bewijs voor die link vonden, wil de Europese Commissie de toelating voor glyfosaat toch verlengen. De onderbouw van die studies ligt echter onder vuur door gelekte documenten van Roundup-fabrikant Monsanto, de Monsanto Papers. Het Europees Parlement pleitte er gisteren nog voor dat de EU alleen nog publiek beschikbare, peer reviewed wetenschappelijke studies mag gebruiken voor de risicoanalyse van stoffen zoals glyfosaat.