Minister van Landbouw Willy Borsus wil de herbiciden voor privégebruik in België verbieden. Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, juicht dit besluit toe. “Het is een eerste, goede stap in de richting naar een pesticidevrije wereld’, zegt Barbara Creemers, die bij Velt de campagne 2020pesticidevrij leidt. “Maar we zijn er nog niet!”

Uitverkoop

Met de campagne 2020pesticidevrij wil Velt dat tegen 2020 iedereen kan genieten van groen, zonder zich zorgen te maken over de aanwezigheid van pesticiden. “Dat eerst alle gewesten van ons land het gebruik van glyfosaat verboden, was alvast een goed begin”, licht Barbara toe. “Dat minister Borsus gisteren het moedige idee lanceerde om ook de verkoop van glyfosaat te verbieden, en bij uitbreiding alle chemische herbiciden, insecticiden en fungiciden die mogelijk schadelijk zijn voor onze gezondheid, is een enorme stap vooruit."

"We juichen dit plan dan ook toe en roepen de minister op om snel werk te maken van een streng wettelijk kader dat ook rekening houdt met voorraden in winkels, opdat die niet in de uitverkoop worden gezet.”

Bioproducten

Om naar een pesticidevrije wereld te gaan, moeten we echter nog heel wat stappen nemen. “Vandaag is er bijvoorbeeld nog geen verbod voor de professionele sector. Landbouwers mogen glyfosaat en andere pesticiden nog gebruiken. We maken ons ook ongerust over de drift waardoor bij een beetje wind percelen naast gangbare landbouwpercelen al een vlaag pesticiden over zich heen krijgen."

"Dat Boerenbond klaagt ‘er is geen alternatief voor glyfosaat’ doet ons echt fronsen: Biologische landbouwers en tuinders bewijzen elke dag dat het kan zonder pesticiden. We roepen dan ook alle consumenten op om te kiezen voor biologische producten en zo de bioboeren elke dag het signaal te geven dat ze goed bezig zijn. Zo tonen ze samen –boer en consument-  de weg naar dat andere landbouw- en voedselsysteem waarvoor Velt ijvert samen met Voedsel Anders.”

Europa

“Laat ons ook niet uit het oog verliezen dat Europa nog moet beslissen over de vergunning van glyfosaat. Al 700.000 Europeanen tekenden de petitie BanGlyphosate. We hopen dat het gedurfde signaal van België ook de Europese leiders doet inzien dat een verbod in de hele EU nodig is.”

Ontdek de alternatieven

Het grote werk begint nu pas: de burger-consument overtuigen en begeleiden om anders, ecologisch tewerk te gaan op de oprit en in de tuin. Minister Schauvliege heeft gelijk als ze zegt: ‘Er zijn veel alternatieven voor de particulier.’ Maar die moeten dan wel gekend zijn en gepromoot worden. Velt vraagt zoveel mogelijk mensen zich te outen als pesticidevrij tuinier door een tuinbordje uit te hangen ‘Ik tuinier met respect voor plant en dier’. Het eerste weekend van juni kan iedereen die vragen heeft over ecologisch tuinieren gaan kijken hoe ecotuiniers onkruid in hun tuin aanpakken. Vind een ecotuin in je buurt via www.ecotuindagen.nu.

(C) Foto's: Natasja Verwimp, Pieter Maes en Barbara Creemers